Termeni şi Condiţii

1. Generalitati 

1.1. Aceste Condiţii Generale sunt valabile exclusiv pentru consumatori, adică acele persoane fizice care utilizează serviciile noastre fără ca acest lucru să poată fi atribuit activităţii lor comerciale sau profesionale. 

1.2. Pe pagina web www.isic.md se ofera Cupoane cu privire la servicii, produse sau evenimente ale altor intreprinderi (Parteneri). Emitentul Cupoanelor care datorează Serviciile sau produsele indicate în Cupon sunt numai Partenerii menţionaţi care prestează aceste servicii pe baza Condiţiilor Generale de Afaceri respective ale acestora. ISIC.MD însăşi nu datorează prestarea Serviciilor sau livrarea produselor menţionate în Cupoane, ci numai faptul că acel cupon trebuie să vă garanteze dreptul la prestarea serviciului de către Partener. 

1.3.Cupoanele vîndute de ISIC.MD sunt direciţonate fie spre o prestaţie concretă (Bilet pentru eveniment), fie un produs concret (Cupon pentru produse), fie o anumită valoare a unui serviciu respectiv unui produs (Cupon cu valoare). 

1.4.Condiţiile de Utilizare ISIC.MD sunt acceptate prin confirmarea pe butonul corespunzator în cursul efectuării comenzii. 

2 .Dobandirea Cupoanelor 

Aşa cumparati un Voucher pe www.ISIC.MD: 

• Confirmaţi pe butonul (Cumpara) de pe pagina de start,

• Alegeţi numărul dorit de cupoane, apoi apăsaţi butonul "Plăteşte",

• Alegeţi metoda de achitare a cuponului: prin terminal, cash, din cont ISIC.MD sau prin card bancar,

• Dupa achitare, accesaţi contul de pe ISIC.MD, tipăriţi cuponul şi încasaţi-l în tranzacţia respectivă cu partenerul său la partenerul corespunzator. 

3. Durata de vanzare a Cupoanelor

Durata de vînzare a unui Cupon este limitată şi stabilită de ISIC.MD individual pentru fiecare ofertă. După expirarea termenului cumpărarea nu mai este posibilă.

4. Condiţia de perfectare a vînzării Cuponului/Plata 

Contractul de vînzare-cumparare Cupon se perfectează numai dacă ISIC.MD a putut inregistra cu succes plata dvs. Dacă plata eşueaza la prima incercare, nici vînzarea Cuponului nu se realizează. 

5. Transmiterea Cupoanelor/Acordarea drepturilor asupra Cuponului 

5.1.După cumpărarea reuşită, Cuponul este transmis pe contul dvs de pe ISIC.MD. Transmiterea Cuponului se face de îndata ce plata este înregistrată în contul nostru. 

5.2. Toate Cupoanele sunt prevăzute cu un cod pe care Partenerul îl confruntă la încasarea cuponului cu lista pe care o deţine. Cuponul este transmisibil. Multiplicarea, editarea sau manipularea Cupoanelor nu este permisă. ISIC.MD îşi rezervă dreptul ca în caz de suspiciuni întemeiate de multiplicare nepermisă să transmită datele stocate partenerului respectiv şi să iniţieze demersurile legale. 

5.3. Dacă nu se precizează altceva, orice Cupon poate fi utilizat la partener o singură dată în cursul unei vizite la restaurant sau la magazin sau la un alt eveniment (sau la achiziţionarea unui alt produs). Dacă valoarea cuponului nu este consumată în totalitate sau serviciul nu este utilizat integral, diferenţa neutilizată se pierde. Restituirea nu este posibilă. 

5.4. Dacă nu se precizeaza altceva, Cuponul nu conferă dreptul de solicitare a serviciilor sau de dobandire a produselor la un anumit moment de timp. Recomandăm deci ca momentul prestării serviciului să se convină individual cu partenerul. 

5.5 Dacă pe Cupon este indicat un termen de valabilitate, acesta poate fi incasat la partener numai în acest termen de valabilitate. 

6.  Garanţie/Raspundere 

6.1.ISIC.MD garantează faptul că partenerul incasează Cuponul, adică prestează serviciile menţionate în acestea, dacă îl prezentaţi anterior prestării serviciului. 

6.2. ISIC.MD nu-şi asumă raspunderea pentru produsele dobîndite de la partener sau serviciile solicitate. Serviciul menţionat în Cupon e prestat de partenerul respectiv faţă de client în nume şi pe cont propriu, motiv pentru care ISIC.MD nu raspunde faţă de client pentru încălcarea obligaţiilor de către partener în prestarea serviciului. 

6.3. Dacă la încasarea Cuponului sau prestarea serviciului intervin probleme, ISIC.MD va încerca să găsească o soluţie. În acest caz vă rugăm să ne scrieţi un e-mail la info@isic.md 

7.  Funcţionalitatea şi disponibilitatea paginii de web 

ISIC.MD îşi rezervă dreptul de a modifica, limita sau opri oricând volumul şi funcţionalităţile paginii de web - dacă aceasta nu e necesară derulării contractelor de vînzare-cumpărare încheiate. Deşi ISIC.MD depune toate eforturile să ofere servicii fără defecţiuni tehnice, posibilităţile de utilizare pot fi limitate şi/sau întrerupte temporar mai ales datorită operaţiunilor de întreţinere, a perfecţionării şi/sau altor perturbări. În anumite situaţii se poate ajunge în acest context la pierderi de date. ISIC.MD nu-şi asumă raspunderea deci pentru disponibilitatea service-ului sau neintervenirea defecţiunilor tehnice sau pierderilor de date. 

8. Revînzare 

Revînzarea cu scop comercial a Cupoanelor este interzisă, dacă nu este aprobată de ISIC.MD, care nu va refuza în mod nerezonabil să-şi dea acordul. Dacă încălcaţi această reglementare, ISIC.MD îşi rezervă dreptul de a-şi solicita drepturile, mai ales de a pretinde despăgubiri. 

9. Modificari ale Condiţiilor de utilizare

9.1. ISIC.MD poate ajusta din cînd în cînd aceste Condiţii de Utilizare pentru a transpune cerinţele legii sau a ţine cont de modificările infuncţionare. 

9.2. Dacă între ISIC.MD şi client s-a stabilit deja un raport contractual, Condiţiile de Utilizare modificate sunt valabile pentru acesta numai dacă modificarea a fost comunicată de ISIC.MD clientului, acesta nu a infirmat faţă de ISIC.MD, înscris sau sub formă de text, valabilitatea Condiţiilor de utilizare modificate, în termen de 6 săptămâni şi a fost atenţionat cu notificare asupra urmărilor unei contestări omise.