PROIECT pentru Licee / Universităţi Partenere

Implementarea sistemului de Control Acces 

în incinta Liceului / Universităţii cu folosirea cardului ISIC-Şcolar / ISIC-Student

Alegeţi cardul ISIC pentru elevi/studenţi 

Cu ajutorul cardului ISIC aprobat de către UNESCO, instituţia de învăţămînt are posibilitatea de a:

  • promova imaginea internationala, brand-ul instituţiei şi acreditările către colegi, studenţi, profesori, companii şi instituţii din straăinătate;
  • oferă studenţilor o legitimaţie acceptată la nivel global, în timp ce ii incurajaţi să calatorească. Cu ISIC, îşi pot organiza călătoriile în străinătate în cele mai bune condiţii, oferind acces la peste 40.000 de reduceri şi servicii în 120 de ţări legate de călătorii, viaţa de zi cu zi, cultura, timp liber;
  • regrupa şi dezvolta de-a lungul timpului aplicaţiile tehnologice ale cardului în vederea îmbunătatirii funcţionării serviciilor interne, avînd cea mai largă gamă de soluţii tehnice;

Scopul Proiectului

  • Carnetul ISIC va oferi instituţiei de învăţămînt și studenţilor săi un carnet de student recunoscut internațional de către UNESCO;
  • Design estetic reprezentativ cu logo-ul instituţiei și utilitate maximă (posibilitatea de a utiliza cardul ca abonament în biblioteci, acces în sisteme infomraţionale interne ale instituţiei etc.);
  • Va crea un sistem informațional bun și eficient de gestionare, evidență și procesare a informației despre studenţii instituţiei, inclusiv și securitatea de acces în incinta acesteia;
  • Va reduce esențial costurile Liceului/Universităţii pentru securitate;
  • Va oferi tinerilor gratuități și reduceri cuprinse între 5% - 80% la servicii și produse naționale și internaționale.

Folosirea sistemelor de control acces:

1.  Nu permite intrarea neautorizată a persoanelor străine în incinta instituţiei.

2.  Permite limitarea accesului anumitor persoane conform unui grafic de timp prestabilit în sistem.

3. Soluţionează problemele legate de securitate și disciplină, automatizează evidenţa personalului şi permite de a crea loc automatizat pentru paznic.

Ca indentificator în cadrul proiectului vor fi folosite cardurile ŞCOLAR / STUDENT şi PROFESOR.

    

Astfel, în afară de permisul de accesare simplu, sistema va permite:

- de a primi rapoarte cu privire la cine este şi cine nu este la ore;

- de a duce evidența automată a timpului de lucru a personalului;

- de a face un grafic special pentru personal, adică cine și unde și la ce oră poate să aibă acces;

- de a duce o bază de date despre studenţi/elevi şi personalul insituţiei de învăţămînt, unde se poate de introdus orice date personale, inclusiv şi fotografia.

Conform cerinţelor Legii nr 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, datele vor fi administrate în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, se cere consimţămîntul persoanelor vizate. Acestea constituie garanţii care însoţesc dezvăluirea datelor către terţi.

    

Informaţii de contact:

Lia Ciutac

ISIC Project Manager

ISIC Moldova

Adresa: str. Mitr. Bănulescu Bodoni 4, et.3

Chisinau MD-2009, Moldova

Email: info@isic.md

Tel:855-886, 068-88-18-17

Fax:373-22-76-98

Web: www.isic.md,www.isic.org